viernes, 17 de abril de 2015

DIVENDRES 17 D'ABRIL 2015

OS RECUERDO QUE EL LUNES 20 DE ABRIL TENEMOS EL CONTROL DEL TEMA 10 DE MATEMÁTICAS Y QUE HAY QUE ENTREGAR EL TEMA.

¡¡¡¡¡¡¡BUEN FIN DE SEMANA!!!!!!!

martes, 14 de abril de 2015

CALEDOSCOPIOS


CALEDOSCOPIOS
 
SISÈ DE PRIMÀRIA

MATEMÁTICAS: Pág 151 (40,41,42,43,44,45,46)

C. MEDI. Pàg 114 i 115.  llegir les dues pàgines  i fer de cada pregunta l'esquema i el resum

martes, 31 de marzo de 2015

martes, 24 de marzo de 2015

TREBALL D'NVESTIGACIÓ

Com el treball d'investigació  que heu fet és molt extens, només heu de copiar el que està de color blau, encara que heu de llegir-ho tot.
El treball de Venus (Ivanoa, Claudia Gaohan i Alejandro), us ho pose en una altra entrada. El donare fotocopiat.
MERCURI
ANDREA, MARCELA, IONEL I RICARDO
 
COSSOS CELESTES 
 
Estrella:
(Del llatí stella) és tot objecte astronòmic que brilla amb llum pròpia; encara que en termes més tècnics i precisos podria dir-se que es tracta d'una esfera de plasma que manté la seva forma gràcies a un equilibri hidrostàtic de forces. L'equilibri es produeix essencialment entre la força de gravetat, que empeny la matèria cap al centre de l'estrella, i la pressió que exerceix el plasma cap a fora, que, tal com succeeix en un gas, tendeix a expandir-lo. La pressió cap a fora depèn de la temperatura, que en un cas típic com el del Sol es manté amb l'energia produïda a l'interior de l'estrella. Aquest equilibri seguirà essencialment igual en la mesura que l'estrella mantingui el mateix ritme de producció energètica. No obstant això, com s'explica més endavant, aquest ritme canvia al llarg del temps, generant variacions en les propietats físiques globals de l'astre que constitueixen part de la seva evolució.
 
El Sol:
 
El Sol (del llatí sol, solis, al seu torn de l'arrel protoindoeuropea sauel-) és una estrella del tipus espectral G2 que es troba al centre del Sistema Solar i constitueix la major font de radiació electromagnètica d'aquest sistema planetari. La Terra i altres cossos (inclosos altres planetes, asteroides, meteoroides, cometes i pols) orbiten al voltant del Sol. Per si sol, representa al voltant del 99,86% de la massa del Sistema Solar. La distància mitjana del Sol a la terra és d'aproximadament 149.600.000 quilòmetres i la seva llum recorre aquesta distància en 8 minuts i 19 segons. L'energia del Sol, en forma de llum solar, sustenta a gairebé totes les formes de vida a la Terra a través de la fotosíntesi, i determina el clima de la Terra i la meteorologia.
 
Planeta:
 
Cos celeste sòlid que gira al voltant d'una estrella i que no emet llum pròpia. Els principals planetes que giren al voltant del Sol són, per ordre de menor a major distància d'ell, Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn , Urà, Neptú i Plutó; els asteroides (o planetoides) són petits planetes"
 
 
Satèl·lits espacials:
 
Es denomina satèl·lit natural o lluna a qualsevol objecte que orbita al voltant d'un planeta. Generalment el satèl·lit és molt més petit i acompanya al planeta en la seva evolució al voltant del Sol. Per extensió, s'anomenen llunes els satèl·lits d'altres planetes. Es diu els quatre satèl·lits de Júpiter, però també, les quatre llunes de Júpiter. També, per extensió, es diu satèl·lit natural o lluna a qualsevol cos natural que gira al voltant d'un cos celeste, encara que no sigui un planeta, com és el cas de la lluna asteroidal Dactyl que gira al voltant de l'asteroide (243) Ida, etc.
 
Cometes:
 
Els estels (del llatí cometi i del grec kometes, 'cabellera'), juntament amb els asteroides, planetes i satèl·lits, formen part del Sistema Solar. La majoria d'aquests cossos celestes descriuen òrbites el·líptiques de gran excentricitat, la qual cosa produeix el seu acostament al Sol amb un període considerable. A diferència dels asteroides, els cometes són cossos sòlids compostos de materials que es sublimen en les rodalies del Sol. A gran distància, desenvolupen una atmosfera que envolta al nucli, anomenada coma. Aquesta coma està formada per gas i pols. A mesura que el cometa s'acosta al Sol, el vent solar assota la coma i es genera la cua o cabellera característica. La cua està formada per pols i el gas de la coma ionitzada.
 
Meteors:
 
La paraula meteor, en el seu ús astronòmic, és un concepte que es reserva per distingir el fenomen lluminós que es produeix en travessar un meteoroide a la nostra atmosfera. És sinònim d'estrella fugaç, terme que és impropi, ja que no es tracta d'estrelles que es desprenguin de la volta celeste. Els termes estrella fugaç, bòlid i aeròlit són bastant imprecisos i es presten a confusió. La terminologia adoptada en l'actualitat és senzilla i precisa, i només comprèn: meteoroides, meteors i meteorits, on:
·         meteoroide: partícules de pols que es troben en l'espai producte del pas d'algun cometa;
·          meteor: els meteoroides interceptats per l'òrbita de la Terra i que entren en la nostra atmosfera, i produeixen incandescència;
·         meteorit: meteors que arriben a la superfície de la Terra a causa que no arriben a desintegrar-se en l'atmosfera.
 
Forats negres i forats de cuc:

Un forat negre o forat és una regió finita de l'espai en l'interior hi ha una concentració de massa prou elevada com per generar un camp gravitatori tal que cap partícula material, ni tan sols la llum, pot escapar d'ella.
No obstant això, els forats negres poden ser capaços d'emetre radiació, la qual cosa va ser conjecturat per Stephen Hawking en els anys 70. La radiació emesa per forats negres com Cygnus X-1 no procedeix del propi forat negre sinó del seu disc de acreción.
La gravetat d'un forat negre, o «curvatura de l'espai-temps», provoca una singularitat embolicada per una superfície tancada, anomenada horitzó de successos. Això és previst per les equacions de camp d'Einstein. L'horitzó de successos separa la regió del forat negre de la resta de l'univers i és la superfície límit de l'espai a partir de la qual cap partícula pot sortir, incloent els fotons.
En física, un forat de cuc, també conegut com a pont d'Einstein-Rosen i en algunes traduccions espanyoles com forat de cuc, és una hipotètica característica topològica d'un espai-temps, descrita en les equacions de la relativitat general, que essencialment consisteix en un drecera a través de l'espai i el temps. Un forat de cuc té almenys dos extrems connectats a una única gola, a través de la qual podria desplaçar la matèria. Fins a la data no s'ha trobat cap evidència que l'espai-temps conegut contingui estructures d'aquest tipus, de manera que en l'actualitat és només una possibilitat teòrica. Quan una estrella super gegant vermella explota, llança matèria a l'exterior, de manera que acaba sent d'una grandària inferior i es converteix en una estrella de neutrons.        
 
Forats blancs:

Forat blanc és el terme proposat per definir una solució de les equacions del camp gravitatori d'Einstein, l'existència es creu impossible, a causa de les condicions tan especials que requereix.
Es tracta d'una regió finita de l'espai-temps, visible com a objecte celeste amb una densitat tal que deforma l'espai però que, a diferència del forat negre, deixa escapar matèria i energia en lloc d'absorbir-la. De fet cap objecte pot romandre a l'interior d'aquesta regió durant un temps infinit. Per això es defineix un forat blanc com el revers temporal d'un forat negre: el forat negre absorbeix al seu interior a la matèria en canvi el forat blanc l'expulsa. Els més importants avanços en aquesta teoria són deguts als treballs independents dels matemàtics Ígor Nóvikov i Yuval Ne'eman en la dècada de 1960, basats en la solució de Kruskal-Schwarzschild de les equacions de la relativitat general.    
    
Galàxies:

Una galàxia és un conjunt d'estrelles, núvols de gas, planetes, i pols còsmica units gravitatòriament. La quantitat d'estrelles que formen una galàxia és incomptable, des de les galàxies nanes, amb 107, fins a les galàxies gegants, amb 1014 estrelles. [Cita requerida] Formant part d'una galàxia existeixen subestructures com les nebuloses, els cúmuls estel·lars i els sistemes estel·lars múltiples. Històricament, les galàxies han estat classificades d'acord a la seva forma aparent (morfologia visual, com se la sol anomenar). Una forma comuna és la de galàxia el·líptica que, com ho indica el seu nom, té el perfil lluminós d'una el·lipse. Les galàxies espirals tenen forma circular però amb estructura de braços corbs embolicats en pols. Galàxies inusuals es diuen galàxies irregulars i són, típicament, el resultat de pertorbacions provocades per l'atracció gravitacional de galàxies veïnes. Aquestes interaccions entre galàxies veïnes, que poden provocar la fusió de galàxies, poden induir l'intens naixement d'estrelles. Finalment, tenim les galàxies petites, que no tenen una estructura coherent i també se les anomena galàxies irregulars. S'estima que hi ha més de cent mil milions (100 000 000 000) de galàxies en l'univers observable. [Cita requerida] La majoria de les galàxies tenen un diàmetre entre cent i cent mil parsecs i estan usualment separades per distàncies de l'ordre d'un milió de parsecs. L'espai intergalàctic està compost per un tènue gas la densitat mitjana no supera un àtom per metre cúbic
 
 

 
 
MART
(CARLA,MAR,PABLO A., CÉSAR)
 
LA LLUM I EL SO. CONCEPTES PREVIS.
 
Velocitat del so:
 
El so es propaga a 343m /s a 20º C de temperatura i amb un 50% d'humitat a nivell del mar. La velocitat del so varia en funció del medi en el qual es transmet. El so necessita un medi per propagar-se.
 
La llum està formada per ones electromagnètiques i viatja a una velocitat aproximada de 300.000 km/s.  La llum necessita poc més de 8 minuts a aconseguir arribar a la Terra des de Sol. En un segon, la llum podria donar set voltes i mitja a la Terra ho deixant en ridícul al vehicle més veloç que ha creat l’home, el transbordador espacial, que pot aconseguir els 27875 km/h en el seu reentrada a la Terra.
 
La velocitat de la llum: és per definició una constant universal de valor 299792458 m / s (aproximadament 186.282.397 milles / s. Sol aproximar-se a 3x10 m / so el q és el mateix 9.46x10 m / any. La segona xifra és la usada per definir l'interval any llum.
 
La llum si es propaga a l'espai.
 
Velocitat d'escapament:
 
És la velocitat mínima amb la qual ha de llançar-se un cos perquè s'escapi de l'atracció gravitatòria de la Terra o de qualsevol altre astre de manera que al escapar de la seva influència, la velocitat del cos sigui zero. Això vol dir que el cos o projectil no tornarà a caure sobre la Terra o astre de partida.

Reflexió de la llum:
 
Es un canvi de direcció que experimenta  una ona ( un raig de lum) quan arriba a una superfície sòlida.  Es produeix quan un raig de llum, arriba a una superfícies sòlida i rebota.
 
 
Per que veiem els colors?
Perquè quan un raig de llum blanca arriba a una superfície sòlida, esta absorbeix totes les radiacions de la llum, menys una que rebota, que és el color que percep l’ull humà (color que veiem)
El negre és l’absència de color, perquè absorbeix totes les radiacions i no rebota cap. Per això les els colores negres, donen més calor.
La roba de color blanc, rebota totes les radiacions, per això el blanc és més fresc.
 
 
Refracció de la llum:
 
Canvi de direcció que experimenta la llum quan travessa obliquament la superfície de separació de dos medis transparents de naturalesa diferent. Les lents, les màquines fotogràfiques, l'ull humà i en general, la major part dels instruments òptics basen el seu funcionament en aquest fenomen òptic
 
         
Descomposició de la llum en travessar un prisma:
 
La descomposició de la llum blanca en els diferents colors que la
componen, data del segle XVIII, a causa del físic, astrònom i matemàtic Isaac Newton.
 
La llum blanca es descompon en aquests colors principals:
 
·               Roig (el color que pateix la menor desviació)
·               Ataronjat.
·               Groc.
·               Verd.
·               Blau.
·               Anyil.
·               Violat (el color que pateix la major desviació)
 
Això demostra que la llum blanca està constituïda per la superposició de tots aquests colors. Cada un dels quals pateix una desviació  diferent ja que l'índex de refracció de, per exemple, el vidre és diferent per a cada un dels
colors.
                                              
 

 
 
SATURN
PAULA, SAMUEL, PABLO C. DIEGO, CARLOS V
 
EL BIG BANG
 
Per explicar la formació del prodigiós Univers que ens envolta, molts astrònoms pensen que fa tretze milions d'anys, el conjunt de radiacions formar una “ esfera de foc primordial ". Aquest àtom gegantí era inestable i va explotar amb violència; no podem ni tan sols imaginar si la comparem amb les explosions .......... actuals. Encara els efectes els podem observar en les galàxies.
 
Definició. Explosió que assenyala el començament de l'univers.
El Big bang, dóna origen al començament de tot, fins i tot del temps i l'espai. Va ser una sobtada i misteriosa explosió d'energia i va ser extremadament calent. Després del Big Bang hi ha un període d'expansió ràpida anomenada Inflació Còsmica. Ara l'Univers continua expandint-se i refredant-se.
 
EL FI DE TOT
 
Hi ha dues teoria sobre com es acabarà l'Univers

L'Univers seguirà expandint però cada vegada més lentament. En fer-ho, les estrelles es quedessin sense calor i moriran. Finalment l'univers es quedarà fred, fosc i mort.

L'Univers s'expandirà cada vegada més ràpid i tot ell es destruirà
 
 
 
 
 
 
JUPITER
NIZAR, DAVID F. DAVID C. JOSE
 
FORATS NEGRES:
 
És una regió finita de l'espai en l'interior hi ha una concentració de massa suficient com per generar un camp gravitatori tal que cap partícula material, ni tan sols la llum, pot escapar d'ella. No obstant això, els forats negres poden ser capaços d'emetre radiacions.
Les radiacions emeses pels forats negres no procedeixen del propi forat negre, sinó del seu disc d'acció.

Hi ha dos tipus de forats negres: cossos d'alta densitat i poca massa concentrada en un espai molt petit, i cossos de densitat baixa però massa molt gran, com passa en els centres de les galàxies.

Si la massa d'una estrella és més de dues vegades la del Sol, arriba un moment en el seu cicle en què ni tan sols els neutrons poden suportar la gravetat. L'estrella es col·lapsa i es converteix en forat negre.
 
TOT SOBRE ELS FORATS NEGRES
 
 
 
 
 
 
URANO
CARLOS F.,  LUCIA, ADRIÁN, VICTOR
 
SATÉL.LIT D’OBSERVACIÓ TERRESTRE

Els satèl·lits d'observació terrestres són satèl·lits artificials dissenyats per observar la Terra des d'una òrbita. Són similars als satèl·lits espies però dissenyats específicament per aplicacions no militars com a control del medi ambient, meteorologia, cartografia, etc.
 
FUNCIONAMENT

Els satèl·lits d'observació de la Terra, es divideixen, segons la seva òrbita, en satèl·lits d'òrbita baixa (LEO) i satèl·lits d'òrbita geostacionària (GEO).
·         Els LEOs varien en un rang de típicament, 200 a 1200 km sobre la superfície terrestre, són excel·lents candidats per realitzar exploracions exhaustives de la superfície terrestre (detecció d'incendis, determinació de la biomassa, estudi de la capa d'ozó, etc.)
·         Els GEOS tenen una òrbita fixa a 35875 km de distància, en òrbita equatorial. Sempre romanen fixos en el mateix punt. Són excel·lents per a estudis de meteorologia (Meteosat).


Els satèl·lits d'observació de la Terra
tenen nombroses aplicacions, entre les quals es troben meteorologia, monitorització de catàstrofes, estudis de vegetació, usos del sòl, anàlisi del gel, ciències del mar o intel·ligència militar, entre d'altres. Per dur a terme aquestes tasques, els satèl·lits porten un o diversos sensors, que poden es de diversos tipus, sent els més comuns els tres següents:
·         Òptics
·         Tèrmics
·         Radar
 
Aquests sensors escanegen la superfície terrestre.
Una gran part d'aquests satèl·lits segueixen òrbites gairebé circulars que es troben a altures de 400 a 900 km.
Un satèl·lit militar és un satèl·lit artificial usat per al propòsit militar, sovint per recol·lecció d'intel·ligència, com un satèl·lit de comunicacions usat per a propòsits militars
Un satèl·lit per si mateix no és ni militar ni civil. És el tipus de càrrega útil que porta el que li permet a un arribar a una decisió pel que fa al seu caràcter militar o civil.
La major demanda per satèl·lits militars procedeix dels EUA La demanda de les forces internacionals de seguretat està creixent també, especialment dels estats de l'OTAN i el Mig Est.
 
El primer Satèl·lit artificial va ser Sputnik, llançat per la Unió Soviètica en 4 d'octubre de 1957. Des de llavors s'han col·locat en òrbita milers de satèl·lits artificials molts dels quals encara continuen girant al voltant de la Terra.
 
Com es col·loca a l'espai?
 
Per col·locar 1 Satèl·lit artificial al voltant de la Terra es necessita un mecanisme impulsor prou potent com perquè el Satèl·lit arribi a una velocitat de 8 km / s o més. Cal construir un coet que és la combinació de dos o més coets escalonats per així aconseguir l'energia necessària per entrar en òrbita. En general un coet té un temps de funcionament molt breu de 5 a 10 minuts, temps després del qual, a l'apagar-se completament el coet, el Satèl·lit (amb la velocitat necessària) es desprendrà  del coet que cau a la Terra. El Satèl·lit comença a desplaçar-se per l'espai a mercè del seu pròpia inèrcia de la mateixa manera que la lluna orbita la Terra sense necessitat de ser impulsada per alguna cosa.
 
És possible observar a simple vista?
 
És possible. Les hores més propícies per observar són les dues hores posteriors a la posta de sol i les dues anteriors a l'alba, encara que hi ha satèl·lits que són visibles fins i tot a pel dia.
 
I com se'ls veu?
 
És semblant a un avió però sense llums i si soroll, perquè a diferència dels avions, els satèl·lits no tenen motors